Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

  • do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych
  • do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich

Adres do korespondencji:

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
87 - 500 Rypin, ul. Warszawska 42

Sekretariat Zespołu

tel. +48 54 280 24 50 wew. 32
      +48 54 280 24 57 wew. 32
      +48 54 280 24 50 wew. 32
fax +48 54 280 29 57

email: kuratorzy@rypin.sr.gov.pl 

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Joanna Cichowicz

email: joanna.cichowicz@rypin.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej