Struktura organizacyjna

W Sądzie Rejonowym w Rypinie działają następujące Wydziały:

- I Wydział Cywilny

- II Wydział Karny

- III Wydział Rodzinny i Nieletnich

- IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Przy Wydziałach Sądu Rejonowego w Rypinie działa Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.

Rejestr zmian dla: Struktura organizacyjna