Sekcje

Samodzielna Sekcja Administracyjna/Sekretariat Prezesa

tel. +48 54 280 24 50 wew. 40
      +48 54 280 24 57 wew. 40
      +48 54 280 24 50 wew. 40
fax +48 54 280 29 57

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej: Grażyna Niedbalska  

Sekretariat Prezesa: pokój nr 27 (I piętro) 

e-mail: grazyna.niedbalska@rypin.sr.gov.pl

Prezes Sądu przyjmuje interesantów:
Wtorek: 10:00 - 14:00

Skargi i wnioski można wnosić do sądu pisemnie, ustnie do protokołu oraz drogą elektroniczną:

Do zakresu działania Samodzielnej Sekcji Administracyjnej należą w szczególności:
 

 • Prowadzenie sekretariatu Prezesa Sądu
 • Prowadzenie spraw kadrowych sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kuratorów zawodowych, urzędników i innych pracowników
 • Sprawy socjalno-bytowe pracowników Sądu
 • Sprawy kuratorów społecznych,
 • Sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników,
 • Sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów,
 • Sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości,
 • Prowadzenie Biura Podawczego  oraz ewidencji depozytów;
 • Nadzór nad archiwum zakładowym,
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych;
 • Prowadzenie spraw obronnych;
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych.

Rejestr zmian dla: Sekcje