Redakcja

Pracownicy upoważnieni do redagowania strony internetowej, stanowiący zespól redakcyjny:

– w zakresie treści publikowanych na stronie – Grażyna Niedbalska - Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

– w zakresie administrowania i obsługi technicznej serwisu – Jakub Jankowski - Administrator Systemu Informatycznego

Nadzór merytoryczny nad pracą zespołu sprawuje Prezes Sądu Rejonowego w Rypinie.