Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Od dnia 1 marca 2008 roku został uruchomiony Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego we Włocławku przy Sądzie Okręgowym we Włocławku.

Punkt Informacyjny zlokalizowany jest w budynku "J" (wejście od ul. Kilińskiego przez Sąd Rejonowy).

Godziny otwarcia:
poniedziałek    9.00-18.00
wtorek - piątek  8.00 - 15.00

Kontakt
tel/fax 54 422 25 31
tel. kom. 693 717 512


Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym należy wypełnić odpowiedni formularz:

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:

  • 30 zł – za informację o osobie
  • 30 zł – za informację o podmiocie zbiorowym.

Opłatę uiszcza się w jeden z następujących sposobów:

  • w formie znaków opłaty sądowej zakupionych w kasie sądu
  • w formie znaków opłaty sądowej zakupinych na stronie www.oplaty.ms.gov.pl
  • na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dane do przelewu:
Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4, 00-950 Warszawa

(SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych)

W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

Wnioski po opłaceniu można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku osobistego składania wniosku należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
 

Istnieje możliwość skierowania wniosku i uzyskania zaświadczenia w imieniu innej osoby. Należy jednak przedłożyć stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie od osoby, której dotyczy wniosek. Można upoważnić osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych. Udzielenia pełnomocnictwa, upoważnienia podlega opłacie i wynosi 17 zł, płatne gotówką w kasie organu podatkowego (urząd miasta/gminy) właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za pełnomocnictwo lub upoważnienie. Udzielenie pełnomocnictwa lub upoważnienia  członkowi najbliższej rodziny, tj. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.(Dz.U z 2016r. poz. 1827)

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać również drogą elektroniczną  - podstawowe informacje znajdują się na www.ekrk.ms.gov.pl. Koszt zaświadczenia uzyskanego drogą elektroniczną wynosi 20 zł.

Rejestr zmian dla: Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rypinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Rypinie SSR Ktarzyna Więckowska
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-11-08
Publikacja w dniu:
2017-11-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rypinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Rypinie SSR Ktarzyna Więckowska
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-11-07
Publikacja w dniu:
2017-11-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rypinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Rypinie SSR Ktarzyna Więckowska
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-11-07
Publikacja w dniu:
2017-11-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rypinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Rypinie SSR Ktarzyna Więckowska
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-11-07
Publikacja w dniu:
2017-11-07
Opis zmiany:
b/d