Pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm.)

Komu przysługuje i w jaki sposób wykazać uprawnienie do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

 Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 • osoby, które ukończyły 65 lat
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
 • kombatanci
 • weterani
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
 • kobiety w ciąży

Osoby uprawnione do uzyskania pomocy zobowiązane są do przedłożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienie (tj. dowodu tożsamości, oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu/udzieleniu świadczenia, ważnej Karty Dużej Rodziny, zaświadczenia o posiadanym statusie kombatanta, legitymacji weterana) lub – w przypadku konieczności niezwłocznego uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego – złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie.

Zakres możliwej do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

 Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • prawa cywilnego
 • spraw karnych
 • spraw administracyjnych
 • ubezpieczenia społecznego
 • spraw rodzinnych
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu:

- prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.


Adresy i godziny funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  na terenie Rypina

Na terenie obszaru właściwości tutejszego Sądu nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, pokój 103 (I piętro),

codziennie (poniedziałek – piątek) w godzinach od 8:00 do 16:00.

Pomocy prawnej udzielają:
– w godz. 8:00 – 12:00 – adwokat lub radca prawny
– w godz. 12:00 – 16:00 – przedstawiciel Stowarzyszenia Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (link - https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/

Rejestr zmian dla: Pomoc prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rypinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Rypinie SSR Ktarzyna Więckowska
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-11-08
Publikacja w dniu:
2017-11-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rypinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Rypinie SSR Ktarzyna Więckowska
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-11-07
Publikacja w dniu:
2017-11-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rypinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Rypinie SSR Ktarzyna Więckowska
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-11-07
Publikacja w dniu:
2017-11-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rypinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Rypinie SSR Ktarzyna Więckowska
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-11-07
Publikacja w dniu:
2017-11-07
Opis zmiany:
b/d