Konta bankowe

W zakresie dochodów budżetowych

(dla wpłat tj. wpisy sądowe, opłaty, grzywny, koszty sądowe)
02 1010 0055 2773 0050 6100 0000

W zakresie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

(dla wpłat tj. nawiązki, świadczenia na FPP)
74 1130 1075 0002 6117 4520 0006

W zakresie sum na zlecenie

(dla wpłat tj. zaliczki sądowe na opinie biegłego, zaliczki sądowe na ogłoszenie, wpisy do rejestru spadkowego)
58 1130 1075 0002 6117 4520 0003

W zakresie depozytów sądowych  w walucie PLN

12 1130 1017 0021 1000 2890 0004

Informacja o kontach bankowych dla wpłat depozytów w walutach obcych dostępna pod numerem telefonu: 54 280 24 58 wew. 44 lub 40

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rypinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Rypinie SSR Ktarzyna Więckowska
Opublikował:
Jakub Jankowski
Dokument z dnia:
2017-06-29
Publikacja w dniu:
2017-06-29
Opis zmiany:
b/d