Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Okręgowego

Monika Janiak

Sekretariat Dyrektora

Godziny urzędowania:

Poniedziałek - Piątek od 07:30 do 15:30

Kontakt

tel. +48 54 42 22 526
faks +48 54 42 22 556
sekretariat.dyrektora@wloclawek.so.gov.pl

Lokalizacja:

Budynek F, Pokój 5
ul. Wojska Polskiego 22
87-800 Włocławek

wykonujący zadania dyrektora sądu na podstawie art. 21§1a i art. 31a§1 ustawy z dnia 27.07.20101r. Prawo u ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.)

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu