Aktualności

Artykuły

 • 2019-02-11 Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 18 lutego - 24 lutego 2019 roku Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

  Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz potrzeba stałego monitorowania ich sytuacji.

  W Sądzie Rejonowym w Rypinie w okresie od  18 do 24 lutego 2019 r. w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać bezpłatne porady.

  Porady udzielane będą przez:

  Panią Magdalenę Sosnowską -  asystenta sędziego, w godzinach 11.00 do 14.00 w budynku Sądu Rejonowego  w Rypinie, ul. Warszawska 42, pokój nr 29

  Kuratorów zawodowych – w godzinach 11.00 do 14.00 w budynku Sądu Rejonowego  w Rypinie, ul. Warszawska 42, pokój nr 20.

  Osoby dyżurujące będą służyć pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem w skierowaniu ich do właściwych podmiotów udzielających pomocy oraz wyjaśnieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych (tekst jednolity Dz.U.2016.325 ze zm.).

   

  Szczegółowe informacje w zakresie praw osób dotkniętych przemocą znajdują się na stronie - http://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl  

 • 12 listopada dniem wolnym od pracy

  Komunikat

  W związku z treścią ustawy z dnia 07 listopada 2018 roku o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2018.2117) dzień 12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od pracy. 
  Wszystkie wokandy sądowe wyznaczone na dzień 12 listopada 2018 roku zostają zniesione, a w sprawach wyznaczony zostanie nowy termin.

Rejestr zmian dla: Aktualności