Sąd Rejonowy w Rypinie
Dzisiejsza data: 28 Maj 2017.
Biuletyn Informacji Publiczneje-Wokanda
Aktualnie jesteś: Strona główna
drukuj
Strona główna

Sąd Rejonowy w Rypinie został utworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1683), jako jeden z sądów w obszarze właściwości miejscowej Sądu Okręgowego we Włocławku.

Sąd Rejonowy w Rypinie stanowi element władzy sądowniczej powołanej do sprawowania wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej mocą Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483). Sposób organizacji Sądu reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2062 z póżn. zm)  wraz z odpowiednimi aktami wykonawczymi, wśród których wymienić należy w szczególności:

 

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316  z późn. zm.),
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS 2003, Nr 5, poz. 22)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 69).

SĄD REJONOWY w RYPINIE

I   Wydział Cywilny
II  Wydział Karny
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
IV Wydział Ksiąg Wieczystych


ul. Warszawska 42
87-500 Rypin

tel.  (54) 280 24 50
       (54) 280 24 58
      (54) 280 24 59

fax.  (54) 280 29 57

e-mail: srrypin@rypin.sr.gov.plGodziny urzędowania:

Poniedziałek - Piątek  7.30 - 15.30Przyjęcia interesantów w sekretariatach wydziałów merytorycznych:

Poniedziałek      8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek  8:00 - 14:00Kasa Sądu czynna:

Poniedziałek - Piątek    9:00 - 13:30
ostatniego dnia roboczego miesiąca od godz. 9.00 do 12.00
ostatniego dnia roboczego miesiąca grudnia Kasa jest nieczynna z powodu inwentaryzacji

 Właściwość miejscowa sądu:
Miasto Rypin i Gminy - Rypin, Brzuze, Rogowo, Skrwilno, Wąpielsk.

Redakcja | Instrukcja korzystania | Zasady publikacji informacji |Polityka prywatności | Rejestr zmian | Mapa strony | Webmaster
Sąd Rejonowy w Rypinie, 87-500 Rypin, ul. Warszawska 42
tel. +48 54 280 24 58 / +48 54 280 24 59, FAX +48 54 280 29 57
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Rypinie